Studia

2001 - 2007 Akademie výtvarných umění v Praze; Absolventka ateliéru malby Doc. Michaela Rittsteina

2005 Vysoká škola umělecko - průmyslová; stáž v ateliéru Veškerého sochařství Doc. Kurta Gebauera

2004 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nizozemí, 

stáž v ateliéru malby

2003 Grant FRVŠ, grantový projekt: "Hraj!"

Spolupráce s galeriemi

NG - Veletržní palác, diplomová práce zakoupena do sbírek Ng

Arto.to galerie současného umění v Uhelném mlýně 
"Magnetická žena"

Michaela Petrů diplomovala na Avu v atelieru Malba III. M.Rittsteina. Autorka se již delší dobu zabývá malbou z jiného pohledu a zkoumá na její nové formy a možnosti. Obraz se můze stát objektem, hrou či součástí performance. Pro Michaelu Petrů je charakteristický optimistický a hravý přístup. Vizuálních proměn obrazu dociluje zapojením diváka. Už na začátku studia začala experimentovat s různými materiály a technikami. Ve své tvorbě se nyní zaměřila hlavně na magnetické materiály.

Zlomovým bodem v její tvorbě byl rok 2003, kdy v obraze poprvé použila magnetickou folii. Vytvořila sérii obrazů "Play...!" založených na principu vizuální hry. Obrazová struktura je tak tvořena částmi magnetické folie, které divák může skládat v různé kompozice.Výběr z výstav

2022 "Invalid dream" - Invalidovna, Praha

2021 - 2022 "Baletka s plnovousem" - Galerie GASK, Kutná hora

2020 - 2021 "Neboj Karlín" - Arto.to galerie současného umění

2020 "Malba III." - Galerie Vltavín, Praha

2019 "Cesty svobody" - Mladotův dům na Pražském Hradě

2017 "Doteky umění" - konference Art & Event gallery Černá labuť

2015 "Spectrum 2k" - NTK, Praha

2014 "Hravě" - Výstavní síň Chrudim

2013 "Žádné souvislosti" - Galerie U Kunštátů, Praha

2012 "Design blok" - Smíchovská trafostanice

"IMG_SRC Play" - Galerie Trafačka

2011 "Play with me!" - Galerie Kulter Amsterdam

2010 "International Symposium in Berchtesgaden", Německo

"Salz der Heimat" - Galerie Kurhaus, Německo

2009 "Magnetické světy" - Galerie Hofmann, Praha

"Hraj si se mnou aneb vytvoř si svého ideálního partnera!"

- Galerie Fotografic, Praha

2008 5th International DADA festival - "Cestovní obraz", Kolín

"Nekonečný obraz" - Komunikační prostor Školská 28

2007 "Avu 18" - Veletržní palác NG, Praha;

zastoupena ve sbírce VP Národní galerie

"Dvě linie" - Galerie Nová síň, Praha

"Diplomanti 2007" - Moderní galerie AVU, Praha

2006 "Art & Pond" - Galerie Klenová/Klatovy, Kosmoukovský rybník

"Z obrazu ven" - Galerie Via Art, Praha

Festival Čtyři dny v pohybu - projekt "Čekárna";

bývalá Stomatologická poliklinika, Praha

Muzeum výtvarných umění - "Pohádkové bytosti", Praha

2005 "Play!" - Galerie Doubner, Praha

"Mixed selection" - Prácheňské muzeum, Písek

"Sychr je sychr" - Galerie Vltavín, Praha